Brezposelnost mladih

 

V zadnjem letu sem bila že večkrat prav zaprepadena nad slabšanjem statistike in realnostjo življenjskega standarda v državah članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela. Pregled podatkov o brezposelnosti mladih pa presega mejo zaskrbljenosti. Jezi me, da po štirih leti upravljanja s krizo še vedno beležimo porast v številkah brezposelnih med mladimi.

Danes je v EU namreč že več kot 5 milijonov mladih brezposelnih. V večini držav članic, to pomeni, da je brezposelnost med mladimi nad 20%, v Sloveniji smo ta trenutek s 16% blizu evropskega povprečja. Številke povedo ogromno.

Še bolj problematična pa postane situacija, ko pogledamo način in pogodbe preko katerih se zaposluje mlade. Mladi so tisti, ki so jim najpogosteje dodeljene pogodbe za določen čas, brez vsakršne socialne varnosti ali dolgoročne podpore. Slovenci še preveč dobro poznamo problematiko dela preko študentskih napotnic, ki mladim zapirajo pot do pravih pogodb o zaposlitvi in jih puščajo brez kakršnekoli socialne zaščite.

Evropski parlament je glede problema brezposelnosti med mladimi aktiven že od leta 2010, ko smo prvič od Komisije in držav članic zahtevali konkretne rešitve. Sama sem si kot osebni cilj zadala, da s pritiskom na vlade in Komisijo zagotovim čimprejšnjo uvedbo in implementacijo evropskih garancij za mlade. Ta instrument predstavlja neke vrste novo socialno pogodbo, ki bi mladim zagotovila delovna mesta, praktično usposabljanje ali nadaljnje izobraževanje vsaj 4 mesece po zaključku šolanja ali od zadnje zaposlitve. Če ima Evropa vedno dovolj finančnih sredstev za podporo bankam in finančnemu sektorju, verjamem da jih lahko najdemo tudi za mlade!

Zanima me kako bi se VI lotili reševanja situacije brezposelnosti mladih? Za dobre predloge in inovativne ideje imam vedno odprta vrata!